Informacje

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Artur Krzysztof Jabłoński

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Mikołaj Piechota

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa

Numer rachunku bankowego: 24 1020 2791 0000 7302 0283 4745